09178170608-07132673562

خانه » گالری طلاکاران

گالری طلاکاران

شیوه کاشت پیاز زعفران به روش سنتی
نهوه بیرون آوردن پیاز مزارع شرکت طلاکاران شهر لپویی
محصول سوپر نگین زعفران در شهر لپویی /مزارع شرکت طلاکاران
بازدید از مزارع کشت زعفران
شیوه کاشت به صورت خطی نیمه مکانیزه