09178170608-07132673562

بایگانی ماهانه:دسامبر 2019

آموزش کاشت زعفران

آموزش کاشت زعفرانکاشت زعفران در آب و هوای معتدل باید انجام گیرد. در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران لازم است توجه و دقت خاصی معمول شود. از مرداد ماه تا مهر ماه می توان به کاشت زعفران اقدام نمود. پرورش زعفران زعفران (Crocus sativus) از تيره زنبق سانان (Iridaceae) می باشد. زعفران گياهی است علفی، چند ساله، دارای کورم […]

اطلاعیه بیشتر

آموزش کاشت موسیر

1جمع آوری ذخایر و وسایل مورد نیاز. برای کاشت موسیر، حداقل به مجموعه ای از موسیرهای کوچک، مکانی برای کاشت و تعدادی ابزار و تجهیزات باغبانی نیاز می باشد مانند: خاک کمپوست خوب تجزیه و نرم شده بیل یا بیلچه انتخاب فصل کاشت.  موسیرها را در فصل پاییز یا بهار بکارید، اگر در فصل پاییز بکارید، محصول زودتر خواهد […]

اطلاعیه بیشتر